Tietosuoja ja GDPR-kehittämisprojekti - R-Office

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan kaikkien henkilötietojen käsittelyyn liittyvien vaatimusten noudattamista. Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki toiminnot, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä hyödyntäen tai manuaalisesti. Henkilötietojen käsittelyä ovat esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, jäsentäminen, säilyttäminen, muokkaaminen, haku, yhdistäminen, rajoittaminen ja poistaminen.

Tietosuoja on perusoikeus, joka tulee huomioida kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Vuonna 2018 EU-maissa astui voimaan uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR), jonka tarkoituksena on suojata ja hallita organisaatioiden henkilötietojen käsittelyä.

Tietosuoja-asetus ja sitä täydentämään säädetty kansallinen tietosuojalaki vaatii jokaiselta organisaatiolta toimenpiteitä asetuksen ja lain vaatimusten täyttämiseksi. Vaatimusten toteuttamisesta onkin tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta: siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla tietosuojavaatimukset täytetään varmasti kerralla oikein ja kunnolla.

Tietosuojan (GDPR) kehittämisprojekti

Tarjoamme seuraavan tietosuojan kehittämisprojektin:

 • Organisaation tietosuojan arviointi tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti asiakkaan nimeämän projektityöryhmän kanssa.
 • Raportti tietosuojan nykytilasta ja kehitystoimenpiteistä.
 • Tietosuojan mallidokumentaation läpikäynti ja työstämisen ohjeistaminen.
 • Projektin lopuksi käydään yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet.

Projektiin sisältyy tietosuoja-asetuksen mukainen seuraava mallidokumentaatio:

 • Tietosuojapolitiikka
 • Tietosuojaorganisaatio, -roolit ja -vastuut
 • Tietokortti
 • Tietotilinpäätös
 • Tietosuoja- ja rekisteriselosteet loogisista rekistereistä
 • Sopimuksen tietosuojaliite
 • Henkilötietojen käsittelyohje
 • Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamiin reagoiminen
 • Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamaraportti
 • Henkilötietojen tietoturvaloukkauksia koskeva ilmoitus
 • Riskienhallinnan vuosisuunnitelma
 • Tietosuojaryhmän pöytäkirja

Tarjoamme tietosuojan kehittämisprojektin 1 990 euron (alv 0 %) kokonaishinnalla. Mallidokumentaation voi ostaa 990 euron hinnalla (alv 0 %). Mallidokumentaatio on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Näytä alueesi asiantuntijat

Myynti Pohjois-Suomi

Jorma Hartikainen

Myynti
Rovaniemi
040 767 2889
jorma.hartikainen@r-office.fi

Reima Kemppainen

040 045 1813
reima.kemppainen@r-office.fi

Sampo Mäkelä

040 052 4438
sampo.makela@r-office.fi

Tapani Ylimaunu

Myynti
Oulu
044 370 0130
tapani.ylimaunu@r-office.fi

 

Myynti Etelä-Suomi

Mikko Pirinen

Myynti
Uusimaa
040 502 2340
mikko.pirinen@r-office.fi

Pekka Marjakangas

Myynti
Uusimaa, Kanta-Häme
040 717 2163
pekka.marjakangas@r-office.fi

Pasi Jauhiainen

Myynti
Uusimaa
0400 268 560
pasi.jauhiainen@r-office.fi

Petri Pohjola

045 171 9650
petri.pohjola@r-office.fi

Myynti Itä-Suomi

Jaakko Miettinen

Myynti
Kuopio
050 562 2056
jaakko.miettinen@r-office.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

X