R-Office ja M-Files - Tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisut

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta on tietoprosessien järjestämistä siten, että tietojen saatavuus, löydettävyys ja hyödynnettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan koko tiedon elinkaaren ajan. Tiedonhallinta on yksi organisaation toiminnan kulmakivistä. Virheelliset tiedot johtavat harhaan ja tiedon etsimiseen kuluva aika on pois muusta toiminnasta.

Organisaation on suositeltavaa määritellä tiedonhallintamalli, joka selkeä kuvaus toimintaympäristön tiedonhallinnasta. Siihen sisältyvät tarvittavat prosessit, tietojärjestelmät ja dokumentaatio. Toimiva tiedonhallinta helpottaa käyttäjien arkea ja vähentää organisaation tiedonkäsittelyyn liittyviä riskejä. 

Tiedonhallinnan toteuttamisesta on tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta. Siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla tiedonhallinta saadaan kuntoon.

Tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisut

Olemme suomalaisen M-Filesin jälleenmyyjä. M-Files on älykäs tiedonhallintaratkaisu, joka tehostaa organisaatiosi tapaa turvata, käsitellä ja hallinnoida tietoja ja sisältöä, kuten dokumentteja, kuvia, sähköposteja ja asiakastietoja. M-Files on helppokäyttöinen ja monipuolinen ohjelmisto, joka tukee monenlaisia prosesseja ja käyttökohteita perustason dokumenttien- ja tiedonhallinnasta aina säädeltyjen toimialojen monimutkaisempiin älykkään tiedonhallinnan käyttökohteisiin.

M-Files tarjoaa kustannustehokkaasti kaikki tiedonhallinnan välineet ja hyödyt liiketoiminnalle. M-Files lisäksi valvoo puolestasi, että standardeja noudatetaan toimialasta riippumatta. Pääset oikeaan tietoon ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta, jolloin tieto on käytössäsi aina.

M-Filesilla tiedon jakaminen on helppoa. Lähetätpä sitten dokumentin jollekin organisaatiosi ulkopuolella tai teet yhteistyötä kollegoiden kanssa, M-Files takaa sujuvan tiedon jakamisen ilman tiedon tuplaantumista. Kaikki käyttäjät muokkaavat ja käyttävät yhtä ja samaa dokumenttia, jolloin rinnakkaisia versioita ei synny. Kaikki muutokset tallennetaan automaattisesti ja ovat siten jäljitettävissä ja palautettavissa koska tahansa.

M-Files integroituu helposti eri rajapintoihin, kuten Microsoft 365-sovelluksiin. M-Files tuo lisäksi tekoälyn ohjaamat automatisoidut prosessit ja työnkulut. M-Filesin avulla kaikki tieto on hallittavissa myös Microsoft 365:n kautta. Esimerkiksi Microsoft 365-käyttöliittymästä voit etsiä, käsitellä ja hallinnoida kaikkea tietoa niiden tallennuspaikasta riippumatta. M-Filesin automatiikka vielä varmistaa, että käyttäjät noudattavat prosesseja ja säännöksiä.

Voit käyttää M-Filesia konesaliasennuksena, pilvestä tai hybridimallina yhden lisenssin tilauksella. Helpon käyttöönoton ja automaattisten päivitysten ansiosta pääset tehostamaan toimintaa ja hyödyntämään kaikkia ominaisuuksia heti. Voit valita haluamasi määrän turvallisia pilvitietovarastoja ja yhdistää niitä omiin palvelimiisi, mutta silti käyttää koko järjestelmää yhden käyttöliittymän kautta. M-Files on markkinoiden ainoa hybridipilvipohjainen tiedonhallinnan palvelualusta.

Tiedonhallinnan kehittämisprojekti

Tiedonhallinta on helppo aloittaa meidän kehittämisprojektilla, johon kuuluu seuraavaa:

  • Palvelu aloitetaan asiantuntijamme johdolla nykytilan arvioinnilla. 
  • Arvioinnin perusteella voidaan tunnistaa keskeiset puutteet ja kehityskohteet sekä suunnitella toimenpiteet tiedonhallinnan kehittämiseksi.   
  • Tämän jälkeen suunnittelemme tiedonhallintamallin ja laadimme käsikirjan, jotka täyttävät myös tiedonhallintalain vaatimukset.
  • Tämän myötä nykyinen tiedonhallinta on kuvattu ja määritelty kehittämistoimenpiteet jatkoa varten. Lopuksi käydään vielä yhdessä läpi työstetty tiedonhallintamalli, dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet. 

Tiedonhallinnan kehittämisprojektia tarjoamme hintaan 1 990 euroa (alv 0 %).

X