Tieto- ja kyberturva - kehittämisprojektit - R-Office

Tieto- ja kyberturva

Verkkorikollisuus on myös kasvanut voimakkaasti, kuten erilaiset petokset (esim. kalasteluviestit, nigerialaiskirjeet), identiteettivarkaudet ja kiristyshaittaohjelmat. Lisäksi EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) velvoittaa rekisterinpitäjää toteuttamaan asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, jotta henkilötietojen käsittely on turvattua. Tieto- ja kyberturvan toteuttaminen onkin tänä päivänä erittäin tärkeää.

Tieto- ja kyberturvan toteuttaminen tulee suhteuttaa organisaation kokoon, toimintaan, suojattaviin tietoihin sekä niiden riskitasoon. Turvallisuustoimien toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää valmiiksi saatavilla olevia hallintamalleja, kuten esimerkiksi ISO 27001 -standardia. Näin vaatimukset on helpompi tunnistaa ja hallintatoimenpiteet voidaan määrittää systemaattisesti.

Eri vaatimusten toteuttamisesta on tullut monelle organisaatiolle iso haaste, joka aiheuttaa stressiä, vie aikaa ja tuntuu monimutkaiselta. Siksi tarjoamme selkeät, kokonaisvaltaiset ja räätälöidyt palvelut, joiden avulla tietoturvavaatimukset täytetään varmasti oikein ja aukottomasti.

Tieto- ja kyberturvan kehittämisprojekti

Tarjoamme seuraavan tieto- ja kyberturvan kehittämisprojektin:

 • Organisaation tieto- ja kyberturvatason arviointi ISO 27001 -standardin vaatimusten mukaisesti asiakkaan nimeämän projektityöryhmän kanssa.
 • Raportti nykytilasta ja kehitystoimenpiteistä.
 • Tietoturvan mallidokumentaation läpikäynti ja työstämisen ohjeistaminen.
 • Projektin lopussa käydään yhdessä läpi dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet.

Projektiin sisältyy mallidokumentaatio, johon kuuluu ISO 27001 -standardin mukaisesti:

 • Tietoturvapolitiikka
 • Tietoturvan käsikirja
 • Tietokortti
 • Sähköpostin ja lokitietojen käsittelyohje
 • Etäkäytön periaatteet
 • Toimenpiteet tietojärjestelmien käyttöoikeuden loputtua
 • Fyysisen ympäristön suojaus ja tilaluokitukset
 • Tietojärjestelmien turvakuvausohje
 • Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamiin reagoiminen
 • Tietosuoja- ja tietoturvapoikkeamaraportti
 • Tietoturvarikkomusten seuraamuskäytäntö

Tieto- ja kyberturvan kehittämisprojektia tarjoamme hintaan 1 990 euroa (alv 0 %). Mallidokumentaation voi ostaa 990 eurolla (alv 0 %). Dokumentaatio on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Näytä alueesi asiantuntijat

Myynti Pohjois-Suomi

Jorma Hartikainen

Myynti
Rovaniemi
040 767 2889
jorma.hartikainen@r-office.fi

Reima Kemppainen

040 045 1813
reima.kemppainen@r-office.fi

Sampo Mäkelä

040 052 4438
sampo.makela@r-office.fi

Tapani Ylimaunu

Myynti
Oulu
044 370 0130
tapani.ylimaunu@r-office.fi

 

Myynti Etelä-Suomi

Mikko Pirinen

Myynti
Uusimaa
040 502 2340
mikko.pirinen@r-office.fi

Pekka Marjakangas

Myynti
Uusimaa, Kanta-Häme
040 717 2163
pekka.marjakangas@r-office.fi

Pasi Jauhiainen

Myynti
Uusimaa
0400 268 560
pasi.jauhiainen@r-office.fi

Petri Pohjola

045 171 9650
petri.pohjola@r-office.fi

Myynti Itä-Suomi

Jaakko Miettinen

Myynti
Kuopio
050 562 2056
jaakko.miettinen@r-office.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

X